top of page

WORK IN CANADA

NORTH AMERICA INTERNATIONAL TALENT ACQUISITION PROGRAM (NAITAP)

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ ONLINE & PHÍ

1) Chương trình Nông nghiệp – Thực phẩm (Agri-Food)

Tổng phí chương trình Nông nghiệp - Thực phẩm: CAD 40,000 (Canadian Dollar)

Bước 1: Xét duyệt hồ sơ online & Nộp CV (sơ yếu lý lịch)

- Cách 1: Điền hồ sơ online tại đây 

- Cách 2:  Tải về CV theo mẫu tại đây (file Word). Điền thông tin và gửi CV đến email: contact.Canadahomes@gmail.com 

Lưu ý: Khai đúng và đầy đủ thông tin để không ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ ban đầu.

- Phí bước 1: MIỄN PHÍ

Success Visa Canada sẽ xem xét hồ sơ online và sẽ email  thông báo đến khách hàng "Đủ Điều Kiện" hoặc "Không Đủ Điều Kiện" và chương trình phù hợp. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận kèm thư thông báo, thông tin chương trình và thông tin hồ sơ cần chuẩn bị ban đầu qua email.

Bước 2: Nộp hồ sơ ban đầu & Đăng ký

- Hồ sơ ban đầu cần nộp: passport còn hạn ít nhất 1 năm, bằng cấp cao nhất, xác nhận công tác (nếu có), chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

 

- Đóng phí đăng ký: CAD 100 (Canadian dollar)

Bước 3: Ký Hợp Đồng & Phỏng vấn với trưởng đại diện tuyển dụng tại Canada.

Lệ phí giai đoạn 2 là 5,000 đô la Canada, thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước ngày phỏng vấn của trưởng phòng tuyển dụng.

Bước 4: Nhận Job Offer

 

Lệ phí giai đoạn 3 là 10,000 đô la Canada, được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước khi Thư mời làm việc được gửi đến ứng viên;

Bước 5: Nhận LMIA

 

Lệ phí giai đoạn 4 là 10,000 đô la Canada, được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước khi LMIA được gửi đến ứng viên;

Bước 6: Nhận Work Visa.

 

Lệ phí giai đoạn 5 là 15,000 đô la Canada, được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước khi Visa lao động được gửi đến ứng viên.

2) Chương trình Lao động kỹ năng cao (NOC A/B)

Tổng phí chương trình Nông nghiệp - Thực phẩm: CAD 65,000 (Canadian Dollar)

Bước 1: Xét duyệt hồ sơ online & Nộp CV (sơ yếu lý lịch)

- Cách 1: Điền hồ sơ online tại đây 

- Cách 2:  Tải về CV theo mẫu tại đây (file Word). Điền thông tin và gửi CV đến email: contact.Canadahomes@gmail.com 

Lưu ý: Khai đúng và đầy đủ thông tin để không ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ ban đầu.

- Phí bước 1: MIỄN PHÍ

Success Visa Canada sẽ xem xét hồ sơ online và sẽ email  thông báo đến khách hàng "Đủ Điều Kiện" hoặc "Không Đủ Điều Kiện" và chương trình phù hợp. Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận kèm thư thông báo, thông tin chương trình và thông tin hồ sơ cần chuẩn bị ban đầu qua email.

Bước 2: Nộp hồ sơ ban đầu & Đăng ký

- Hồ sơ ban đầu cần nộp: passport còn hạn ít nhất 1 năm, bằng cấp cao nhất, xác nhận công tác (nếu có), chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

 

- Đóng phí đăng ký: CAD 100 (Canadian dollar)

Bước 3: Ký Hợp Đồng & Phỏng vấn với trưởng đại diện tuyển dụng tại Canada.

Lệ phí giai đoạn 2 là 5,000 đô la Canada, thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước ngày phỏng vấn của trưởng phòng tuyển dụng.

Bước 4: Phỏng vấn lần 2 với nhà tuyển dụng Canada

 

Lệ phí giai đoạn 3 là 15,000 đô la Canada, được thanh toán khi nhà tuyển dụng dự định có cuộc phỏng vấn với Bên B và trong vòng 5 ngày làm việc trước khi phỏng vấn;

 

Bước 5: Nhận Job Offer

 

Lệ phí giai đoạn 5 là 20,000 đô la Canada, được thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước khi Thư mời làm việc được gửi đến ứng viên;

Bước 6: Nhận Work Visa.

 

Lệ phí giai đoạn 5 là 25,000 đô la Canada, thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc trước khi Visa làm việc được gửi đến ứng viên

ĐIỀU KHOẢN HOÀN PHÍ
 


(a) Nếu ứng viên không nhận được việc làm tại Canada trong vòng 6 tháng: HOÀN 100% PHÍ ĐÃ ĐÓNG.

(b) Nếu đơn xin visa làm việc bị từ chối không phải vì lý do của ứng viên, hoàn trả tất cả phí trừ đi phí dịch vụ cần thiết trị giá CAD 5,000 đô la.

(c) Không hoàn phí trong các trường hợp:

- Ứng viên có thể chấm dứt hợp đồng vì lý do cá nhân;
- Nếu chương trình không thể thực hiện thành công do lỗi của ứng viên, hoặc nếu đơn xin thị thực bị từ chối vì lý do này
- Nếu ứng viên vượt qua cuộc phỏng vấn và nhận được đề nghị của nhà tuyển dụng, nhưng không chấp nhận hoặc không tích cực tham gia vào cuộc phỏng vấn của nhà tuyển dụng, hỗ trợ việc làm do Success Visa sắp xếp;
- Nếu Bên B có được thị thực lao động

(d) Các khoản phí của bên thứ ba trong quá trình xử lý chương trình (như thi IELTS, phí công chứng, phí dịch thuật, phí kiểm tra y tế, phí lấy dấu vân tay, phí xin thị thực của chính phủ vv) do ứng viên chi trả.


 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Sign me up!
bottom of page