top of page

Coffee (to-go) & Bakery Store

Cafe & Pastry Shop

Second Cup Coffee


  • Giá trị từ: $ 200,000 CAD đã bao gồm đồ nội thất/thiết bị cơ bản

  • Công ty Second Cup Coffee mới cải tạo Nhượng quyền/Café để bán với hợp đồng thuê mới trong 10 năm.

  • Doanh nghiệp kinh doanh tốt và có lợi nhuận nằm gần khu vực 401 và Yorkdale, Toronto

  • Phục vụ cộng đồng Downsview, North York và Yorkdale.

  • Nằm trong Trung tâm mua sắm Large Box.


Ưu điểm dự án

Hình ảnh dự án

Chi phí đầu tư ban đầu thấp

Vận hành đơn giản nhờ hệ thống công nghệ vận hành tiên tiến

Mô hình kinh doanh được khuyến khích định cư

Success Visa hỗ trợ thành lập và vận hành doanh nghiệp trong 6 - 12 tháng

Đảm bảo an toàn vốn. Hoàn phí đầu tư 100% nếu di trú không thành công

Dự án đầu tư khác

bottom of page